1067

เข้าชม

0

ตอบกลับ
กลับไปที่

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
3259 
เข้าระบบล่าสุด
13-1-2014 
ระดับการใช้งาน
100 
โพสต์แล้ว
1220 
go

จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ


1.jpg          จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 และมอบเกียรติบัตร “เยาวชนคนดีศรีอุตรดิตถ์” วันนี้ (14 ส.ค.56) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัช กิตตินภดล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 “เยาวชนคนดี ศรีอุตรดิตถ์” ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนางอุษณีย์ คำสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์จัดขึ้น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเป็นผู้มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เป็นเยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์” ประจำปี 2556 รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ให้เกิดการขับเคลื่อน และบูรณาการการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับให้ดำเนินกิจกรรมที่แสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยในการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมการแสดงอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การมอบโล่เกียรติคุณแก่ “เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2556” และผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งการแสดงความยินดีกับนางสาววงค์ผกา เลี้ยงประเสริฐ ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้เป็นเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2556 การบรรยายเยาวชนคนดี มีจิตสาธารณะ และกิจกรรมการแข่งขันมากมาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กล่าวชื่นชมเยาวชนคนดีศรีอุตรดิตถ์ และให้กำลังใจในการร่วมทำกิจกรรมกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพราะสามารถจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั่วไปได้ และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน โดยการสนับสนุนเพื่อจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับต่อไป
2.jpg3.jpg4.jpg

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th


แบ่งบัน  

กระทู้.. ที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ :

โค๊ด เปลี่ยน