2103

เข้าชม

0

ตอบกลับ
กลับไปที่

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

UID
418 
เข้าระบบล่าสุด
20-9-2015 
ระดับการใช้งาน
150 
โพสต์แล้ว
7978 
go

ประมวลภาพ งานเฉลิมฉลอง 5ธันวา “ทรงพระเจริญ” ดังสนั่นก้องกรุง!

ประมวลภาพ งานเฉลิมฉลอง 5ธันวา “ทรงพระเจริญ.jpg

แบ่งปัน

ประมวลภาพ งานเฉลิมฉลอง 5ธันวา

“ทรงพระเจริญ” ดังสนั่นก้องกรุง!


ผู้สื่อข่าว Mthai News รายงานจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยมีประชาชนจำนวนมากร่วมจุดเทียนชัยฯ

ขณะที่บรยากาศโดยทั่วไป รัฐบาลได้ร่วมกับภาครัฐ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า น้อมถวายความจงรักภักดีจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ขึ้น

ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 – 9 ธ.ค. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและพื้นที่โดยรอบ ภายใต้แนวคิด”เย็นศิระเพราะพระบริบาล”เน้นการรวมพลังของคนไทยทั้งประเทศ การถวายความจงรักภักดี ความสามัคคีปรองดอง อย่างสมพระเกียรติ และถูกต้องตามราชประเพณี

นอกจากนี้ ได้มีการกำหนด 9 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ คือ 1.กิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคลเป็นการจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะและ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เริ่มตั้งแต่ เวลา 16.20 – 20.00น. เป็นการเปิดพิธี

และ เวลา 19.19 น. มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และในส่วนภูมิภาคก็จะจัดงานไปพร้อม ๆ กัน โดยมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

2. กิจกรรมการลงนามถวายพระพร ณ ร่มโพธิ์ร่มไทรของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของแผ่นดิน โดยจัดสร้างต้นโพธิ์ต้นไทร จัดวางอยู่ 2 ด้านของทางเข้ามณฑลพิธีสนามหลวง เพื่อให้เป็นจุดลงนามถวายพระพร และจะได้รับการ์ดที่ระลึก ซึ่งจัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้นจำนวน 100,000 ใบ (กระดาษอาร์ตพิมพ์ทอง ขนาด 20×15 ซม.)

3. กิจกรรมนิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” นิทรรศการประกอบด้วย 84 พรรษาดวงใจราษฎร์ปราชญ์แห่งน้ำ 84 พรรษาประโยชน์สุขสู่ปวงประชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ ห้องแสดงภาพยนตร์พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพในการทรงงานด้านการบริหารจัดการน้ำ เศรษฐกิจพอเพียง และเวทีกิจกรรม

4. กิจกรรมอธิษฐานบูชาพระทันตธาตุ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นโครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุ” ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากราชอาณาจักรภูฏาน มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในราชอาณาจักรไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

5. กิจกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติ เป็นการนำเสนอการแสดงทางวัฒนธรรม มหรสพหลวง การแสดงจากเยาวชน และศิลปินดารา นักร้อง ซึ่งร้อยรวมใจกันมาแสดงด้วยความรักพ่อ

6. กิจกรรม การแสดงพิเศษจากชีวิตจริง “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” (แสดงเฉพาะวันที่ 5 ธันวาคม) นำเสนอการแสดงแสง เสียง และสื่อผสม ในรูปแบบใหม่สื่อสารถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้าน ต่าง ๆ โดยผ่านเรื่องราวชีวิตจริงของผู้ที่ได้เข้าเฝ้าฯ ได้รับประโยชน์สุข ได้รับโอกาส ได้รับการแก้ไขปัญหา ได้รับแสงสว่างสู่ชีวิต ซึ่งจะก่อเกิดเป็นความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และจะก่อให้เกิดเป็นความประทับใจให้กับผู้ชม

7. กิจกรรมถนนเย็นศิระเพราะพระบริบาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เยี่ยมและทรงงานทั้ง 76 จังหวัด และนำไปสู่ผลแห่งพระเมตตาก่อเกื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนตามวิถีชีวิตของแต่ละ จังหวัด โดยจัดการออกร้านเป็น “ถนนเย็นศิระเพราะพระบริบาล” อาทิ ร้านโครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ การออกร้านของ กทม. การออกร้านขายของที่ระลึกของสำนักนายกรัฐมนตรี และบริษัท ไปรษณีย์ไทย และการออกร้านธงฟ้า เป็นต้น

8. กิจกรรมภาพยนตร์พาโนรามาสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติ “84 ปี แห่งความเรืองรองของกรุงรัตนโกสินทร์” โดยเริ่มระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2554 เวลา 19.00-22.00 น. ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการใช้เทคนิคฉายภาพบนกำแพงสามมิติ พร้อมการแสดงประกอบตลอดแนวกำแพง พระบรมมหาราชวัง ความยาว 200 เมตร ด้านถนนหน้าพระลาน

โดยนำเสนอเรื่องราวกรุงรัตนโกสินทร์แผ่นดินทองใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ในส่วนที่นำเสนอเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จะมีการแสดงโขนประกอบด้วยภาพยนตร์ ความยาว 20 นาที

9. การแสดงแสง เสียง และสื่อผสม “วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 84 พรรษา มหาราชา” ณ เวทีใหญ่ ท้องสนามหลวง ฝั่งพระบรมมหาราชวัง 3-9 ธ.ค. วันละ 1 รอบ เวลา 19.00-20.30 น. ความยาว 90 นาที เป็นการนำเสนอเรื่องราวที่ร้อยเรียงประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการก่อร่างสร้างเมืองต่อเนื่องจนกระทั่งถึงการเปลี่ยน แปลงไปของคนไทย

อย่างไรก็ตาม สำนักพระราชวังยังจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมและถ่ายภาพบรรยากาศอันงดงามของพระบรมมหาราชวังในช่วงกลางคืนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม เวลา 18.00-24.00 น.โดยจะประดับไฟอย่างสวยงาม

Mthai News

แบ่งบัน  

กระทู้.. ที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ :

โค๊ด เปลี่ยน